kotobank.jp

URL: 
http://kotobank.jp/
kotobankは、朝日新聞、朝日新聞出版、講談社、小学館などの辞書から、用語を一度に検索できるサービスです。

掲載辞書・辞典一覧>>
kotobankの使い方>>

提供元:朝日新聞社、講談社、小学館